generální partner FO

Krajská komise Fyzikální olympiády v Olomouci

Vítejte na našich stránkách!

Můžete zkusit řešit také astronomickou, chemickou a matematickou olympiádu nebo spolu s kamarády Turnaj mladých fyziků! Nejúspěšnější řešitelé krajských kol v kategoriích D a E mohou být vybráni do reprezentace ČR na EUSO. Řadu zajímavých akcí nabízí také fyzikální pracoviště PřF UP v Olomouci (některé z nich uvádíme i v kalendáři termínů).

Aktuální sdělení krajské komise

Krajské kolo FO kategorie A

Ve středu 18. 1. 2017 od 9:00 proběhne v prostorách PřF UP krajské kolo kategorie A (organizační pokyny).

5. 1. 2017

Zadání úloh školního kola

V záložce „Ke stažení“ najdete zadání úloh školního kola pro 58. ročník FO ve školním roce 2016–2017 i studijní texty pro kategorie A, B, C a D.

28. 9. 2016

Krajské kolo FO kategorií B, C a D

Ve středu 20. 4. 2016 od 9:00 proběhne v prostorách Pevnosti poznání krajské kolo kategorií B, C a D (organizační pokyny).

6. 4. 2016

Krajské kolo FO kategorie E

V pátek 29. 4. 2016 od 9:00 proběhne v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci krajské kolo kategorie E (organizační pokyny).

4. 4. 2016

Zrušení semináře pro kategorii D 26. 2. 2016

Pro malý zájem plánovaný seminář pro kategorii D v pátek 26. 2. 2016 NEBUDE (semináře pro kategorie B a C zůstávají a těšíme se na jejich účastníky). Děkujeme za pochopení.

9. 2. 2016

Celostání kolo FO kategorie A

Ve dnech 2.–5. 2. 2016 proběhlo na Gymnáziu M. Koperníka v Bílovci celostátní kolo 57. ročníku FO, do kterého se probojovali čtyři zástupci našeho kraje: Tomáš Kalva (G Olomouc-Hejčín), Marian Poljak (GJŠ Přerov), Adam Šumník (Konzervatoř EA Olomouc) a Pavel Turek (G Olomouc-Hejčín). Tři ze soutěžících se stali úspěšnými řešiteli, Pavel Turek na 20., Marian Poljak na 23. a Adam Šumník na 34. místě celkového pořadí. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci kraje! Můžete si prohlédnout malou fotodokumentaci pro naši KKFO.

6. 2. 2016

Kritéria pro stanovení jednoznačného pořadí soutěžících

Ústřední komise FO na svém zasedání 28. 2. 2013 v Brně projednala a nakonec schválila metodu stanovení jednoznačného pořadí soutěžících v krajských kolech kategorií A–D a v celostátním kole FO. Kvůli ultimativnímu požadavku MŠMT zdůvodňovanému zvoleným způsobem zpracování dat pro program Excelence není možno ve výsledkových listinách těchto kol a kategorií uvádět dělená pořadí (např. 2.–4., nebo 45.–50.). Při rovnosti bodů budou v tomto školním roce uplatněna následující kritéria.

2. 3. 2013


JCMF
© Krajská komise fyzikální olympiády v Olomouci | Poslední úpravy: