generální partner FO

Krajská komise Fyzikální olympiády v Olomouci

Vítejte na našich stránkách!

Můžete zkusit řešit také astronomickou, chemickou a matematickou olympiádu nebo spolu s kamarády Turnaj mladých fyziků! Nejúspěšnější řešitelé krajských kol v kategoriích D a E mohou být vybráni do reprezentace ČR na EUSO. Řadu zajímavých akcí nabízí také fyzikální pracoviště PřF UP v Olomouci (některé z nich uvádíme i v kalendáři termínů).

Aktuální sdělení krajské komise

Krajské kolo FO kategorií B, C a D

Ve středu 20. 4. 2016 od 9:00 proběhne v prostorách Pevnosti poznání krajské kolo kategorií B, C a D (organizační pokyny).

6. 4. 2016

Krajské kolo FO kategorie E

V pátek 29. 4. 2016 od 9:00 proběhne v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci krajské kolo kategorie E (organizační pokyny).

4. 4. 2016

Zrušení semináře pro kategorii D 26. 2. 2016

Pro malý zájem plánovaný seminář pro kategorii D v pátek 26. 2. 2016 NEBUDE (semináře pro kategorie B a C zůstávají a těšíme se na jejich účastníky). Děkujeme za pochopení.

9. 2. 2016

Celostání kolo FO kategorie A

Ve dnech 2.–5. 2. 2016 proběhlo na Gymnáziu M. Koperníka v Bílovci celostátní kolo 57. ročníku FO, do kterého se probojovali čtyři zástupci našeho kraje: Tomáš Kalva (G Olomouc-Hejčín), Marian Poljak (GJŠ Přerov), Adam Šumník (Konzervatoř EA Olomouc) a Pavel Turek (G Olomouc-Hejčín). Tři ze soutěžících se stali úspěšnými řešiteli, Pavel Turek na 20., Marian Poljak na 23. a Adam Šumník na 34. místě celkového pořadí. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci kraje! Můžete si prohlédnout malou fotodokumentaci pro naši KKFO.

6. 2. 2016

Krajské kolo FO kategorie A

V pátek 15. 1. 2016 od 9:00 proběhne v prostorách PřF UP krajské kolo kategorie A (organizační pokyny).

5. 1. 2016

Zadání úloh kategorií A, B, C a D

V záložce „Ke stažení“ najdete zadání úloh školního kola pro 57. ročník FO ve školním roce 2015–2016.

25. 8. 2015

Kritéria pro stanovení jednoznačného pořadí soutěžících

Ústřední komise FO na svém zasedání 28. 2. 2013 v Brně projednala a nakonec schválila metodu stanovení jednoznačného pořadí soutěžících v krajských kolech kategorií A–D a v celostátním kole FO. Kvůli ultimativnímu požadavku MŠMT zdůvodňovanému zvoleným způsobem zpracování dat pro program Excelence není možno ve výsledkových listinách těchto kol a kategorií uvádět dělená pořadí (např. 2.–4., nebo 45.–50.). Při rovnosti bodů budou v tomto školním roce uplatněna následující kritéria.

2. 3. 2013


JCMF