Místo soutěže a ubytování

Soutěžní část

Soutěž proběhne v budově Společné laboratoře optiky UP a FzÚ AV ČR, 17. listopadu 50a (poloha je znázorněna na mapě).

Přednášky a opravy úloh

Slavnostní zahájení, ukončení, večerní přednášky, opravy úloh i exkurze na katedru optiky proběhnou v nové budově Přírodovědecké fakulty UP (poloha je znázorněna na mapě).

Centrum výzkumu nanomateriálů

Čtvrteční exkurze zavede účastníky do Centra výzkumu nanomateriálů, které je vzdáleno asi 2.8 km od místa ubytování (poloha je znázorněna na mapě).

Stravování a ubytování soutěžících

Stravování a ubytování soutěžících (i předsedy a místopředsedy ÚKFO) je zajištěno v prostorách SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 (poloha je znázorněna na mapě).

Internát je vzdálen asi 1 km od hlavního nádraží ČD, lze též použít tramvaj č. 1 nebo 7 a vystoupit na 1. (Vejdovského) nebo 2. zastávce (Envelopa). Z autobusového nádraží lze použít autobusy č. 19 nebo 23 (pozor, je třeba projít podchodem na druhou stranu čtyřproudé silnice) a vystoupit na 3. zastávce (Vejdovského) nebo použít tramvaj č. 4 a na hlavním nádraží přestoupit na tramvaje č. 1 nebo 7. Cena jízdenky je 12 Kč a platí 40 minut. Jízdní řády MHD jsou k dispozici na stránkách DPMO.

Při cestě pěšky přejděte na levou stranu třídy Kosmonautů nejpozději u tramvajové zastávky Vejdovského (za ní po pravé straně končí panelová zástavba a začíná staveniště); tramvajový pruh je potom déle nepřerušen a museli byste se vracet.

  • Požadavky na dietu (bezlepková apod.) nahlaste prosím organizátorům!
  • V prostorách objektu je přísný zákaz kouření!
  • Internát se večer uzavírá ve 22.00 (pozdější příchod je lépe předem domluvit na vrátnici)
  • V dopoledních hodinách (kdy probíhá soutěžní část programu) bude internát uzavřen.
  • Večer ve dnech 2.3. a 3.3. bude pro zájemce zpřístupněna tělocvična. Vstup do ní je povolen v domácí obuvi, která nemá černou podrážku.

Ubytování členů ÚK a KK

Ubytování zajišťuje domov mládeže SŠ technické a obchodní Olomouc (poloha je znázorněna na mapě).

Internát je vzdálen asi 1 km od hlavního nádraží ČD, lze též použít tramvaj č. 1 nebo 7 a vystoupit na 2. zastávce (Envelopa). Z autobusového nádraží lze použít autobusy č. 19 nebo 23 (pozor, je třeba projít podchodem na druhou stranu čtyřproudé silnice) a vystoupit na 3. zastávce (Vejdovského) nebo použít tramvaj č. 4 a na hlavním nádraží přestoupit na tramvaje č. 1 nebo 7. Cena jízdenky MHD je 12 Kč a platí 40 minut. Jízdní řády MHD jsou k dispozici na stránkách DPMO.

  • Požadavky na dietu (bezlepková apod.) nahlaste prosím organizátorům!
  • V prostorách objektu je přísný zákaz kouření!
  • V dopoledních hodinách (kdy probíhá soutěžní část programu) bude internát uzavřen.
plánek

 


JCMF