Krajská komise Fyzikální olympiády v Olomouci

Vítejte na našich stránkách!

Můžete zkusit řešit také astronomickou, chemickou a matematickou olympiádu nebo spolu s kamarády Turnaj mladých fyziků! Nejúspěšnější řešitelé krajských kol v kategoriích D a E mohou být vybráni do reprezentace ČR na EUSO. Řadu zajímavých akcí nabízí také fyzikální pracoviště PřF UP v Olomouci (některé z nich uvádíme i v kalendáři termínů).

Aktuální sdělení krajské komise

Krajské kolo FO kategorie E

V pátek 28. 4. 2017 od 9:00 proběhne v prostorách PřF v Olomouci krajské kolo kategorie E (organizační pokyny).

4. 4. 2017

Krajské kolo FO kategorií B, C a D

Ve středu 19. 4. 2017 od 9:00 proběhne v prostorách Pevnosti poznání krajské kolo kategorií B, C a D (organizační pokyny).

4. 4. 2017

Obrovský úspěch na celostátním kole FO kategorie A

Ve dnech 7.–10. 2. 2017 proběhlo na Gymnáziu Rumburk celostátní kolo 58. ročníku FO, do kterého se probojovalo 6 zástupců našeho kraje, kteří navíc vybojovali výborná umístění a všichni se stali úspěšnými řešiteli. Navíc Jindřich Jelínek (G Olomouc-Hejčín) se stal absolutním vítězem soutěže! Pavel Turek (G Olomouc-Hejčín) se umístil mezi vítězi na celkovém 8. místě, Tomáš Kalva (G Olomouc-Hejčín) mezi úspěšnými řešiteli na 12., Martin Horáček (G Šumperk) na 15., Ondřej Motlíček (G Šumperk) na 24. a Hana Lounová (G Olomouc-Hejčín) na 41. místě. Moc blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci kraje! Můžete si prohlédnout malou fotodokumentaci pro naši KKFO.

Stupně vítězů   Stupně vítězů

12. 2. 2017

Krajské kolo FO kategorie A

Ve středu 18. 1. 2017 od 9:00 proběhne v prostorách PřF UP krajské kolo kategorie A (organizační pokyny).

5. 1. 2017

Zadání úloh školního kola

V záložce „Ke stažení“ najdete zadání úloh školního kola pro 58. ročník FO ve školním roce 2016–2017 i studijní texty pro kategorie A, B, C a D.

28. 9. 2016

Kritéria pro stanovení jednoznačného pořadí soutěžících

Ústřední komise FO na svém zasedání 28. 2. 2013 v Brně projednala a nakonec schválila metodu stanovení jednoznačného pořadí soutěžících v krajských kolech kategorií A–D a v celostátním kole FO. Kvůli ultimativnímu požadavku MŠMT zdůvodňovanému zvoleným způsobem zpracování dat pro program Excelence není možno ve výsledkových listinách těchto kol a kategorií uvádět dělená pořadí (např. 2.–4., nebo 45.–50.). Při rovnosti bodů budou v tomto školním roce uplatněna následující kritéria.

2. 3. 2013


JCMF