Krajské kolo kategorie A

Samotná soutěž bude zahájena ve středu 23. ledna 2019 v 9.00 h v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc, poblíž menzy a kolejí UP; poloha je vyznačena na plánku nebo interaktivní mapě. Na základě výsledků školních kol 60. ročníku FO jsou zváni následující soutěžící (seznam je průběžně doplňován).

Na místo soutěže lze dojet z nádraží ČD tramvajovými linkami č. 1,  5 nebo 7, vystupte na druhé zastávce „Envelopa“, popř. tramvaje č. 2, 3, 4 nebo 6 a pak vystupte na druhé zastávce „Žižkovo náměstí“ nebo dojděte přímo z nádraží asi 15–20 min pěšky; z autobusového nádraží použijte tramvaj č. 4, uvedená zastávka je pak 3. v pořadí. Aktuální informace o MHD v Olomouci najdete na stránkách DPMO.

Také letos kvůli programu Excelence není možné, aby na výsledkových listinách krajských kol byla dělená pořadí. Ústřední komise proto přijala následující kritéria pro stanovení jednoznačného pořadí.

Zbývající podmínky soutěže včetně proplácení jízdného zůstávají stejné jako v předchozích letech:

  • Bude-li to možné, soutěžícím studentům by měl být poskytnut 1 den studijního volna před soutěží.
  • Soutěžící budou samostatně řešit 4 teoretické úlohy, jejichž řešení bude bodováno. Na řešení se počítá se 4 hodinami čistého času, předpokládaný konec asi v 13.05–13.10 h.
  • Soutěžící by měli mít s sebou: psací a rýsovací potřeby, MF tabulky, kalkulátor a přesnídávku. Používání mobilního telefonu během soutěže není dovoleno.
  • Jízdenky veřejné dopravy nechť si soutěžící pečlivě uschovají, jízdné se podle pokynu krajského úřadu bude opět proplácet školám, o způsobu proplacení se tak soutěžící musí dohodnout s vyučujícími a vedením jejich školy. Doporučujeme využít zpáteční slevu Českých drah.

JCMF