Krajské kolo kategorií B, C a D

Samotná soutěž bude zahájena ve středu 25. dubna 2018 v 9.00 h v prostorách Společné laboratoře PřF UP a FzÚ AV ČR v Olomouci, 17. listopadu 50A, Olomouc; poloha je vyznačena na interaktivní mapě. (POZOR, změna oproti minulému roku!). Na základě výsledků školních kol 58. ročníku FO jsou zváni následující soutěžící (seznam je průběžně doplňován).

Na místo soutěže lze dojet z nádraží ČD tramvajovými linkami č. 1, 5 nebo 7, vystupte na druhé zastávce „Envelopa“, popř. tramvaje č. 2, 3, 4 nebo 6 a pak vystupte na druhé zastávce „Žižkovo náměstí“ nebo dojděte přímo z nádraží asi 15–20 min pěšky; z autobusového nádraží použijte tramvaj č. 4, uvedená zastávka je pak 3. v pořadí. Aktuální informace o MHD v Olomouci najdete na stránkách DPMO.

Také letos kvůli programu Excelence není možné, aby na výsledkových listinách krajských kol byla dělená pořadí. Ústřední komise proto přijala následující kritéria pro stanovení jednoznačného pořadí.

Ostatní podmínky soutěže včetně proplácení jízdného zůstávají stejné jako v loňském roce:

  • Bude-li to možné, soutěžícím studentům by měl být poskytnut 1 den studijního volna před soutěží.
  • Soutěžící budou samostatně řešit 4 teoretické úlohy, jejichž řešení bude bodováno. Na řešení se počítá se 4 hodinami čistého času, předpokládaný konec asi v 13.05–13.10 h.
  • Soutěžící by měli mít s sebou: psací a rýsovací potřeby, MF tabulky, kalkulátor a přesnídávku. Používání mobilního telefonu během soutěže není dovoleno.
  • Jízdenky veřejné dopravy nechť si soutěžící pečlivě uschovají, jízdné se podle pokynu krajského úřadu bude opět proplácet školám, o způsobu proplacení se tak soutěžící musí dohodnout s vyučujícími a vedením jejich školy. Doporučujeme využít skupinovou nebo zpáteční slevu Českých drah.

3. 4. 2018


JCMF