Organizační řád soutěže

Organizační řád v aktualizovaném znění z roku 2014

Dokumenty a organizační řády soutěží pořádaných MŠMT najdete ke stažení na stránkách Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.


JCMF